Ako navrhovať behaviorálne intervencie (metóda BASIC)

Behaviorálne vedy prišli s mnohými princípmi, ktoré môžu pomôcť ľuďom k zmene správania. Často však nie je úplne jednoduché tieto princípy aplikovať a správne otestovať, či fungujú. Dánska spoločnosť iNudgeyou vytvorila framework, ktorý by vám s tým mohol pomôcť.

Čo je BASIC framework?

Mali sme možnosť zúčastniť sa Masterclass in Nudging, ktorá sa konala v Kodani pod záštitou spoločnosti iNudgeyou. Pelle Guldborg Hansen (Chief Executive) nám pri tejto príležitosti predstavil tzv. BASIC framework, ktorý iNudgeyou používa pre navrhovanie behaviorálnych intervencií. Táto metóda zabezpečuje to, aby ste správne identifikovali problém, vybrali vhodnú intervenciu a následne ju vedeli otestovať. Jednotlivé písmená predstavujú akronym:

  • Behavior (Správanie)
  • Analysis (Analýza)
  • Strategy (Stratégia)
  • Intervention (Intervencia)
  • Continuation (Pokračovanie)

Postupne si prejdeme cez jednotlivé písmená a vysvetlíme, čo sa v jednotlivých fázach procesu odohráva.

Pre zdroj obrázka kliknite TU.

 

Behavior - Definujte behaviorálny problém

Predtým, ako začneme s vymýšľaním riešenia problému, musíte si veľmi presne definovať, aký behaviorálny problém vlastne chceme riešiť. Ak nebudete mať dobre zadefinovaný problém, ani intervencia, ktorú navrhnete, nemusí byť účinná. Predstavte si, že by ste chceli zlepšiť zdravotný stav zamestnancov vo veľkej firme. Vybrali by ste si, že použijete jednoduchý nudge (t.j. postrčenie), akým sú napríklad stopy na zemi, ktoré by viedli k schodom. Je to veľmi pekná intervencia, ale skutočný problém v tejto firme môže byť úplne inde.

Na to, aby sme problém správne identifikovali, môžeme použiť tzv. behaviorálnu redukciu. V rámci tejto redukcie budeme zisťovať, čo všetko ovplyvňuje zdravie zamestnancov a vytvoríme si menšie kategórie problémov. Môže to byť sedavosť tohto zamestnania, nezdravé stravovanie, málo spánku alebo stres. Tieto kategórie sú však stále príliš veľké na to, aby ste ich mohli nejako efektívne riešiť a preto ich musíme rozdrobiť na konkrétne správanie, ktoré zamestnanci vykonávajú. Potom zistíme, že môžeme riešiť to, že zamestnanci celý deň sedia za počítačmi, na meetingoch sa vždy sedí, ľudia sa dopravujú do práce autami, aj keď to majú blízko a ďalšie problémy.

Z týchto problémov si ďalej musíme vybrať ten, ktorý vieme reálne riešiť (napr. máme na to rozpočet, nie je to príliš náročné, dovolí nám to náš šéf). Behaviorálny problém si nakoniec zadefinujeme podľa ABC = Agent - Behavior - Context (Agent - Správanie - Kontext). Agent predstavuje ľudí, ktorých správanie chceme zmeniť - v našom prípade by to mohli byť napr. zamestnanci v našom oddelení. Behavior alebo správanie si rozdelíme na požadované a nechcené správanie a v prvom kroku skúsime zistiť, koľko percent ľudí robí a naopak nerobí, čo chceme. Kontext predstavuje prostredie a moment, kedy chceme intervenciu robiť.

Keď je problém dostatočne úzko špecifikovaný a poznáme východiskovú situáciu, môžeme pristúpiť k analýze toho, v čom tento problém spočíva.

V ďalšom článku sa budeme postupne bližšie venovať ďalším krokom metódy BASIC. 

 

Autor: Nikola Bernatová 

 

 

 

×
×