Ambasádori

Prečo sa stať ambasádorom?

Ambasádori sú nadšenci behaviorálnej ekonómie, ktorí sa chcú zapojiť do jej šírenia na Slovensku a pomôcť napĺňať poslanie SBEN. Ako ambasádor sa stávate súčasťou networku zaujímavých ľudí, ktorých spája zapálenie pre behaviorálnu ekonómiu. Byť ambasádorom znamená, že:

  • Vašimi nápadmi a podnetmi sa môžete podieľať na smerovaní SBEN
  • Budete pozývaní na neverejné podujatia SBEN so zaujímavými hosťami
  • Ako prví sa dozviete o podujatiach a získate cenové zvýhodnenia pre ambasádorov
  • Môžete počítať s podporou SBEN pri organizovaní behaviorálnych aktivít (podujatia, experimenty, videá, články, a.i.)

Čo sa od ambasádora očakáva?

Ako ambasádor sa samozrejme k ničomu nezaväzujete a nič nemusíte, veríme však, že sa radi zapojíte. Budeme sa tešiť, ak:

  • Budete prichádzať so zaujímavými podnetmi a nápadmi na projekty, podujatia, nudge a.i.
  • Zapojíte sa do šírenia poznatkov z behaviorálnej ekonómie vo vašom okolí
  • Pomôžete s organizáciou, alebo sami zorganizujete aktivity pod hlavičkou SBEN (podujatia, experimenty, nudge a.i.)

Ak chcete spolu s nami postrčiť svet k zmyslupným zmenám, pridajte sa k nám a staňte sa ambasádorom SBEN. Tešíme sa na vás!

SBEN ambasádori

Katarína Drlíková, Bratislava

Je manažérkou v oddelení pre Central Regulatory and Startup klinických skúšaní v IQVIA. Vyštudovala Psychológiu Zdravia na Surrey University a zaujíma sa o aplikáciu BE v stratégiách verejného zdravotníctva, prevencie a v správaní pacientskej populácie.

Sandra Hemzová, Bratislava

Sandra pracuje v medzinárodnom co-workingu 0100 Campus a zaujíma ju behoviorálna ekonómia v kontexte rozhodovacích procesov.

Maroš Malíček, Banská Bystrica

Maroš je doktorandom na Ekonomickej fakulte UMB, na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Zaoberá sa uplatnením poznatkov behaviorálnej ekonómie v dôchodkovej politike.

Mária Murray Svidroňová, Banská Bystrica

Mária je docentka na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaujíma sa o evidence-based policy a participatívnu tvorbu verejných politík.

Roman Burič, Bratislava

Roman študuje psychológiu na Filozofickej Fakulte UK. Zaujíma sa o iracionalitu v rozhodovaní a pri tvorbe úsudkov.

Tomáš Mičko, Poprad/Bratislava

Tomáš študuje na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave a v Kolégiu Antona Neuwirtha sa jeho štúdium zaoberá nie len politickými vedami. Prepojenie oboch smerov plánuje v budúcnosti zúročiť študiom BE v zahraničí.

Anetta Čaplánová, Bratislava

Anetta je profesorkou ekonómie na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave a členkou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Anetta sa zaujíma o využitie behaviorálneho prístupu na zefektívnenie verejných politík.

Miroslav Szabo, Bratislava

Miro pracuje v súkromnej poisťovni vrámci podpory predaja. Vyštudoval odbor Poisťovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a z behaviorálnej ekonómie sa najviac zaujíma o cenový framing, pričom by rád prinášal poznatky zo súkromnej sféry na rozvoj tej verejnej.

Lucia Vitásková, Banská Bystrica

Lucia pracuje ako špecialistka procesov call centra. Je to kreatívna profesionálka, ktorá sa zaujíma o využiteľnosť behaviorálnej ekonómie v osobnom živote, ako aj o jej pro-sociálnu aplikáciu.

Anton Kukučka, Aalborg

Anton študuje medzinárodný marketing na Aalborg University v Dánsku. Zaujíma sa o aplikácie behaviorálnej ekonomiky v marketingu a Data Science.

Lenka Martinická, Bratislava

Lenka študuje na Fakulte managementu UK. O behaviorálnu ekonómiu saz zaujíma v súvislosti s rozhodovaním a efektívnym riešením problémov.

Martin Horský, Bratislava

Martin pracuje v oblasti hudobného priemyslu. Behaviorálne vedy ho fascinujú svojou širokou možnosťou uplatnenia; najmä fakt, že aj malé rozdiely môžu mať veľký dopad. Baví ho hľadanie nových postupov riešenia niečoho, čo sa nedá alebo sa takto nikdy nerobilo a verí, že práve BV v tom môžu byť veľkou pomocou.

Monika Jurkovičová, Bratislava

Monika pôsobí ako manažérka pre životné a neživotné poistenie v Slovenskej asociácii poisťovní. Monika sa zaujíma o využitie poznatkov behaviorálnej ekonómie v poisťovníctve.

Soňa Kariková, Banská Bystrica / Londýn

Soňa je zakladateľkou UK CEE Dialogue Centra v Londýne, vyštudovala odbor "Business Psychology" na University of Westminster. Venuje sa politickej psychológii, facilitácii dialógov a mierovému vzdelávaniu dospelých. V rámci výskumu sa zaoberá vplyvom faktora moci na kvalitu participatívneho dialógu.

Igor Lichvár

Je spoluzakladateľ a riaditeľ technologickej firmy, biznis konzultant a kouč.
Snaží sa vniesť do biznisu vzájomné pochopenie sa ľudí, ústretovosť v rozmýšľaní, vysvetlovanie rozhodovania sa a inšpiráciu pre lídrov.

Martin Horváth

Martin pôsobí ako odborný asistent na Katedre ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomická univerzita v Bratislave. V rámci svojho výskumu ho fascinovalo využitie behaviorálnej ekonómie pri skvalitňovaní ako marketingu, ekonómie, financií, tak aj iných vedných odborov. Úspešne obhájil dizertačnú prácu, ktorá pojednáva o problematike prepojenia behaviorálnej ekonómie s marketingom. V rámci zisťovania a overovania nových možností využitia behaviorálnej ekonómie sa snažím pracovať s experimentálnou metódou overovania informácií. Problematika behaviorálnej ekonómie ho veľmi baví a rád by som sa jej v budúcnosti v rámci svojho vedeckého výskumu venoval.

×
×