Členovia boardu

Board SBEN je tvorený osobnosťami z rôznych sfér verejného života, biznisu a akadémie. Všetkých spája nadšenie pre behaviorálnu ekonómiu a záujem šíriť túto fascinujúcu tému na Slovensku.

Matej Šucha
Predseda

Matej Šucha

Managing Partner, MINDWORX

Matej vyštudoval Copenhagen University v Dánsku a niekoľko rokov pôsobil v korporátnom svete vo Viedni. V roku 2015 založil prvú behaviorálnu konzultačnú firmu na Slovensku a v strednej Európe MINDWORX. V rámci poradenstva sa MINDWORX špecializuje na zákaznícku psychológiu, zmenu správania, nudging a efektívnu komunikáciu. Matej prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a pravidelne vystupuje na konferenciách s rôznymi behaviorálnymi témami.

Ján Uriga
Podpredseda

Ján Uriga

Senior Manager, PwC

Ján získal PhD na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Niekoľko rokov pracoval ako HR manažér vo verejnej správe a medzinárodných korporáciách. Od roku 2010 sa venuje konzultačným projektom v oblasti strategického riadenia zmien, inovácií, leadershipu a rozvoju firemnej kultúry. Externe vyučuje na FSEV a vedie MBA kurzy change managementu a leadershipu na Viedenskej technickej univerzite. V PwC vedie kompetenčné centrum v oblasti firemných transformácií na Slovensku a v Čechách.

Tomáš Beňadik
Predaj & marketing

Tomáš Beňadik

Business Development Director, Milk

Bývalý copywriter, brand manager a account manager, aktuálne Business Development Director v Milk Design Directors. Marketér a stratég so živým záujmom o to, ako funguje biznis - a ľudia.

Jakub Křivan
Finance

Jakub Křivan

Sales Director, C-Quadrat

Jakub študoval na univerzite SMA vo Viedni medzinárodný obchod a finančný manažment. Svoje štúdium úspešne zavŕšil titulom MBA so zameraním na behaviorálne financie. Od roku 2006 pôsobí v spoločnosti C-QUADRAT ako obchodný riaditeľ a má na starosti taktiež expanziu a veľké korporátne projekty. V rámci svojej práce už niekoľko rokov publikuje články a rozhovory o behaviorálnych financiách a prednáša o tejto téme v rámci finančného sektora ale taktiež pre širokú verejnosť.

Lukáš Bakoš
HR

Lukáš Bakoš

Managing Director, Maxman Consultants

Absolvent psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave a manažmentu na UBC Sydney v Austrálii. Od roku 2009 je Managing Director spoločnosti Maxman Consultants, slobodnej firmy, kde si ľudia navzájom nastavujú platy a spoločnosť funguje na nehierarchických princípoch dospelých organizácií. Vo voľnom čase sa venuje neziskovým projektom zameraným na zlepšovanie školstva, pomoc a podporu študentov a pedagógov.

Viera Hainzl
Verejná politika

Viera Hainzl

Vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Po 11 ročnom pôsobení na oddelení marketingu v spoločnosti Orange Slovensko, počas ktorého získala bohaté skúsenosti na pozíciách zastrešujúcich rozvoj mobilných a fixných služieb, v roku 2017 nastúpila na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a v súčasnosti sa plne venuje príprave a realizácií projektu Zlepšenie digitálnych služieb verejnej správy prostredníctvom behaviorálnych inovácií.

Doc. Vladimír Baláž
Akadémia

Doc. Vladimír Baláž

Predseda Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV

Vladimír pôsobil v rámci viacerých výskumných projektov na britských univerzitách v Exeteri, Londýne a Surrey. Od roku 2002 sa venuje výskumom v behaviorálnej ekonómii. Vladimír vydal monografiu "Riziko a neistota", ktorá je úvodným dielom do tejto disciplíny na Slovensku. Cieľom jeho výskumu je porozumieť princípom komplexných rozhodnutí za podmienok rizika a neistoty. Medzi iným vykonáva aj poradenskú činnosť pre vládu SR a špecifické finančné inštitúcie.

Prof. Emília Sičáková-Beblavá
Akadémia

Prof. Emília Sičáková-Beblavá

Riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK

Emília má dlhoročné skúsenosti s verejnou politikou a vedie Ústav verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V rámci magisterského štúdia verejnej politiky poskytuje Ústav v spolupráci s ľuďmi z praxe ako prvé pracovisko na Slovensku kurz Behaviorálnej verejnej politiky. Pod jej vedením vznikajú na ústave prvé diplomové práce venujúce sa experimentom v oblasti behaviorálnej verejnej politiky.

×
×