Experimenty a verejná politika: Behaviorálne vedy v praxi (verejná diskusia)

Slovak Behavioral Economics Network spolu s Ústavom Verejnej Politiky FSEV UK vás srdečne pozývajú na diskusiu o úlohe behaviorálnych experimentov pri tvorbe politík.

Počnúc zefektívňovaním fungovania eGovernmentu, cez podporu verejného zdravia až po napomáhanie pri riešení komplexných, spoločenských problémov ako je obezita či sociálna inklúzia: pozitívnych výsledkov vyvstávajúcich z využívania poznatkov behaviorálnej ekonómie pri tvorbe verejných politík rok čo rok pribúda. Takéto verejné politiky však musia prejsť sériami experimentov, ktoré tvrdými dátami dokážu ich potenciál.

Slovak Behavioral Economics Network spolu s Ústavom Verejnej Politiky FSEV UK vás srdečne pozývajú na diskusiu o úlohe behaviorálnych experimentov pri tvorbe politík.

O svoje skúsenosti so vzťahom a význame experimentov pre verejnú politiku sa s vami príde podeliť vedúci katedry verejnej ekonómie Masarykovej univerzity v Brne a riaditeľ tamejšieho Laboratória experimentálnej ekonómie (MUEEL) doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Či a ako vie Slovensko v súčasnosti využiť experimenty a poznatky behaviorálnej ekonómie v prospech svojich občanov nám porozpráva Ing. Viera Hainzl z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

VSTUP VOĽNÝ

KEDY & KDE: 5.4.2018 od 16:00 na Mlynskych Luhoch 4 (FSEV UK, miestnosť A012 - zastávky Brodná / Radničné nám.)

FB podujatia

×
×