O SBEN

Čo je behaviorálna ekonómia?

Behaviorálna ekonómia je fascinujúci odbor na pomedzí ekonómie, psychológie a sociológie zaoberajúci sa ľudským správaním a ľudskými rozhodnutiami. Na rozdiel od klasickej ekonómie, behaviorálna ekonómia nepredpokladá, že ľudia sú racionálni. Práve naopak, skúma našu iracionalitu a odhaľuje to, čo naozaj vplýva na naše rozhodnutia a konanie.

Je to veda o tom, ako malá zmena v prostredí, alebo v spôsobe podania informácie môže dramaticky ovplyvniť naše konanie. Behaviorálna ekonómia nás upozorňuje na systematické chyby, ktoré robíme pri rozhodovaní a učí nás predchádzať im. Dáva nám návody, ako si vytvárať nové návyky, meniť neželané správanie, efektívne komunikovať a omnoho viac.

Kedykoľvek je cieľom zmena správania alebo rozhodnutí, poznatky z behaviorálnej ekonómie ponúkajú jednoduché a efektívne nástroje ako ju dosiahnuť. Predaj, marketing, finančný sektor, HR, zdravotníctvo, alebo tvorba politík sú oblasti, ktoré sa v 21. storočí bez nástrojov behaviorálnej ekonómie nezaobídu.

Misia SBEN

Veríme, že zmenu v spoločnosti môžeme dosiahnuť zmenou správania jednotlivcov. Kľúčom k tomu sú poznatky z behaviorálnej ekonómie. Našim cieľom je tieto poznatky prehĺbiť, rozšíriť medzi ľudí a aplikovať do každodenného života.

Čo robíme

Aktivity SBEN sa dajú rozdeliť do troch kategórií: šírenie povedomia o možnostiach a prínose BE, aplikovanie BE v praxi a prepájanie akademického sveta s biznisom a verejným sektorom.

Šírenie povedomia o možnostiach BE

Pravidelne organizujeme podujatia pre verejnosť aj biznis, na ktoré pozývame zaujímavých zahraničných aj domácich speakrov. Na témy BE publikujeme blogy, videá a články v médiách, diskutujeme na vysokých školách a rozširujeme pulzujúcu online komunitu stoviek ľudí zaujímajúcich sa o BE.

Aplikovanie BE v praxi

Riešime každodenné problémy priamo v uliciach slovenských miest cez jednoduché, ale účinné postrčenia - nudge. Organizujeme workshopy a prednášky napríklad na témy chýb v rozhodovaní, zmeny správania alebo vytvárania návykov. Pomáhame zapojeným firemným partnerom aplikovať behaviorálne poznatky do oblastí, ktoré ich najviac zaujímajú.

Prepájanie akademického sveta s praxou

Na univerzitách sa skrýva veľký potenciál a množstvo poznatkov, ktoré však nikdy neuvidia svetlo praktického sveta. Našim cieľom je prepájať pri aplikáciách BE firmy, NGO’s a verejný sektor so študentmi a výskumníkmi zo zapojených univerzít. Organizujeme študentské súťaže a vytvárame talent pool študentov s unikátnymi behaviorálnymi zručnosťami.

Board SBEN

Board SBEN je tvorený osobnosťami z rôznych sfér verejného života, biznisu a akadémie. Všetkých spája nadšenie pre behaviorálnu ekonómiu a záujem šíriť túto fascinujúcu tému na Slovensku.

Zobraziť board

Ambasádori SBEN

Ambasádori SBEN sú ľudia nadšení pre behaviorálnu ekonómiu. Sú to manažéri vo firmách, vedci, alebo bežní ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít SBEN a prispieť svojim dielom k šíreniu tejto témy na Slovensku.

Zobraziť ambasádorov

Pridať sa k SBEN

Chcete sa stať ambasádorom, alebo partnerom SBEN? Napíšte nám.

Chcem sa pridať k SBEN
×
×