Postrčením k bezpečnejším nástupištiam

Čo by ste robili, keby vás niekto požiadal, aby ste vyvinuli riešenie, ktoré zabráni tomu, aby ľudia padali na železničné koľaje? Kde by ste začali?

Ako asi odpovedá väčšina ľudí na otázku „Čo považujete v živote za najdôležitejšie?” V odpovediach nájdeme hodnoty ako rodina, vzťahy, práca, hmotné zabezpečenie, mier a pod. Isto však medzi odpoveďami nebude chýbať zdravie, definované dokonca ako základ všetkého. Áno, zdravie je len jedno a preto je vhodné sa o neho postarať čo najlepšie ako vieme. Keď sa však pozrieme na štatistiky, tak zistíme, že realita nie je vždy ružová. O zdravie prichádzame rôznymi spôsobmi, aj našou ľahkovážnosťou, či nepozornosťou. Dobrou správou je, že aj v tejto oblasti vie byť behaviorálna ekonómia cenným ochranným partnerom.

Ľudia sa často domnievajú, že kolízie nastávajú, keď sa človek na koľajniciach stratil. V skutočnosti však kolízie vznikajú v mnohých ďalších situáciách. Niektoré nehody sa stali, pretože ľudia išli príliš blízko k okraju miesta nástupu/výstupu z vlaku počas hodín špičky. Iné, sa stali preto, že ľudia boli príliš zaujatí svojimi smartfónmi. Alebo kvôli hudbe v slúchadlách nepočuli vlak, ktorý sa k ním blížil.

Dôkladné pochopenie modelu správania je dôležitý predpoklad pre vypracovanie vhodných núdzových protiopatrení.Týmto sa riadila aj štúdia uskutočnená v Japonsku.

V roku 2012 spoločnosť West Japan Railway Company zaznamenala zvýšený počet kolízií práve v blízkosti nástupíšť. V dôsledku toho bola železničná spoločnosť zvlášť odhodlaná tvrdo pracovať na znížení tohto počtu.

Na základe obrovského množstva kontrolných záznamov o nehodách, boli vyšetrovatelia schopní rozpoznať špecifický vzorec správania, ktorý sa javí ako jedna z hlavných príčin nehôd. Podľa japonských údajov, v 1900 z 3300 prípadov zohral dôležitú úlohu alkohol. Navyše, v 60 percentách z týchto 1900 nehôd boli aktérmi opití ľudia, ktorí sedeli na lavičke na nástupišti, a náhle sa vrhli na koľajnice.

Na základe odpozorovaného vzorca správania West Japan Railway Company navrhlo veľmi jednoduchý nudge. Lavičky otočili o 90 stupňov. Myšlienka je prozaická. Opití cestujúci, ktorí po začutí hlásenia vyskočia a stratia rovnováhu nepadnú na koľaje, ale pred lavičku na perón. Tento jednoduchý nudge priniesol úžasné výsledky a zachránil to najcennejšie k čomu sa v živote hlásime - naše zdravie a život.

Riešenie ako je toto, je príkladom, ako systematické mapovanie správania môže poskytnúť dôležité poznatky vedúce k zmysluplnám behaviorálnym -riešeniam.

By Jan Uriga, inšpirované inudgeyou.com

×
×