Zistite, ako v Guatemale zvýšili množstvo vyzbieraných daní o 210 %, ako sa sami môžete naučiť pravidelne šetriť alebo prečo toľko záleží na tzv. “nastavení mysle.”

Ako ľudí "postrčiť" k plateniu daní? 

V Guatemale sa už dlhšie potýkajú s neplatičmi daní. Dane tu platí len zhruba 65 % ľudí. Po vzore anglického Behavioral Insights Team sa tu rozhodli navrhnúť nové formulácie listov, ktoré občanom oznamujú, že je čas zaplatiť dane. Rozhodli sa vyskúšať hneď 4 nové listy, pričom každý z nich využil iný koncept behaviorálnej ekonómie. Účinnosť týchto listov potom testovali oproti pôvodnému listu, ktorý obsahoval len jednoduché pripomenutie.

V prvom upravenom liste sa rozhodli poskytnúť ľuďom presné informácie o tom, kde môžu dane zaplatiť, aké spôsoby platby môžu využiť a pridali aj jasné dôsledky toho, čo sa stane, ak dane nezaplatia (môžu ich vyšetrovať pre daňový podvod a skončiť pred súdom).

Druhý list využil silu sociálneho schválenia. Sociálne schválenie predstavuje našu prirodzenú tendenciu nasledovať správanie, ktoré robí väčšina ľudí. V tomto prípade pridali do listu nasledovnú vetu: “Na základe našich záznamov sme zistili, že 64,5 % Guatemalčanov zaplatilo minulý rok dane včas. Ste súčasťou malej skupiny Guatemalčanov, ktorí tento rok dane ešte stále nezaplatili.”

Tretí list upozorňoval, že v prípade neuhradenia to bude úrad brať ako úmyselné nezaplatenie daní: “Predchádzajúci rok sme vaše oneskorenie s platbou považovali len za prehliadnutie. Ak teraz dane nezaplatíte, budeme to považovať za vašu úmyselnú voľbu, a preto môžete byť stíhaný pre daňový podvod.”

Posledná verzia sa rozhodla zamerať na národnú hrdosť: “Ste občan Guatemaly a Guatemala Vás teraz potrebuje. Buďte dobrým občanom a zaplaťte dane včas. Podporíte svoju zem?”

Ktorý princíp podľa vás fungoval najlepšie? Ukázalo sa, že v tomto prípade bolo skoro rovnako účinné použitie sociálnych noriem a poukázanie na úmyselnú voľbu. Celková zaplatená suma sa zvýšila o 210 - 269 %. Celú štúdiu si môžete pozrieť TU.

Ako sa naučiť šetriť? 

Všetci to poznáme - šetriť je ťažké a míňať ľahké (a zároveň nám nakupovanie prináša toľko radosti). Raz za čas sa rozhodneme, že je treba šetriť a odložíme si nejakú sumu peňazí, ale väčšina z nás to nerobí pravidelne. Článok z Psychology Today pripravil prehľad krokov, ktoré sú nutné na to, aby ste si vytvorili zvyk pravidelne si šetriť.

1. Stanovte si špecifický cieľ

Ak nemáte presne definované, koľko by ste si chceli ušetriť do rezervy, nikdy nebudete dostatočne motivovaní si peniaze odkladať. Môžete začať tým, že si budete chcieť našetriť napr. 1000 € alebo nasledovať radu finančnej expertky Suze Ormanovej, ktorá odporúča našetriť si toľko, aby to pokrylo bežné fungovanie na 8 mesiacov (toto je vraj ideálna finančná rezerva). Definovať si cieľ hneď na začiatku je dôležité najmä preto, že sústredenie na konečný výsledok vás bude motivovať pri vytváraní pravidelného návyku.

2. Dávajte si peniaze bokom každý deň

Aj keby ste mali odložiť len euro alebo 50 centov, naučte sa šetriť každý deň. Len keď nejaké správanie opakujeme každý deň po určitý čas, stane sa z neho zvyk. A ak si chcete naozaj vypestovať šetrný životný štýl, vyhnite sa automatickému preposielaniu platieb na sporiaci účet. Na začiatku potrebujete, aby ste šetrili vedome, nie automaticky!

3. Urobte svoj progres viditeľný

Nech už si budete dávať drobné do sklenenej nádoby alebo si každý deň kontrolovať účet, sústreďte sa na to, aby ste videli, ako napredujete. To, že uvidíte svoj postup vpred na vlastné oči, vás vždy poteší a odmení vás tak za vašu snahu. Príjemné pocity spojené so šetrením sú kľúčové pre vytvorenie dlhotrvajúceho návyku.

4. Bez ohľadu na príjem, vždy míňajte menej ako zarobíte

Toto sa zdá ako samozrejmosť, ale žiť na dlh alebo od výplaty k výplate šetreniu naozaj nepomáha.

Ak chcete podrobnejšie informácie o šetrení, prečítajte si CELÝ ČLÁNOK.  

Ako vnímame úsilie

Alisa Maraz a jej kolegovia sa rozhodli skúmať, aký vplyv má tzv. rastové nastavenie mysle (po anglicky growth mindset) na to, ako vnímame vlastné úsilie a výdrž. Pripravili experiment, kde jedna polovica participantov absolvovala 6-týždňový kurz, ktorý bol zameraný na rozvinutie rastového nastavenia mysle, a druhá polovica absolvovala kurz na zlepšenie vzťahov (toto bola ich kontrolná skupina). Keď po absolvovaní kurzov nechali ľudí skladať náročné skladačky a puzzle, zistili, že prvá skupina vydržala skladať dlhšie ako druhá. Zisťovali aj, ako ľudia vnímali úsilie po absolvovaní kurzu. Ukázalo sa, že prvá skupina vnímala vynakladanie úsilia ako niečo, čo im umožňuje posúvať sa ďalej. Na druhej strane, keď druhá skupina musela vynaložiť veľa úsilia, aby vyriešila skladačky, mali dojem, že už sa blížia limitu, kedy už nebudú môcť pokračovať ďalej. Pri dlhodobom sledovaní potom zistili, že absolventi kurzu o rastovom nastavení mysle, vidia každý deň oveľa viac príležitostí budovať si vlastnú sebakontrolu a vyvíjať viac úsilia.

Ďalšie výskumy potom ukázali, že ľudia s rastovým nastavením mysle vnímajú svoju inteligenciu ako niečo, čo je možné ďalej rozvíjať. Naopak, ľudia s tzv. fixným nastavením mysle vnímajú svoju inteligenciu ako niečo dané, čo nie je možné zmeniť vlastným úsilím. Zároveň si ľudia s rastovým nastavením viac vyberajú úlohy a projekty, ktoré pre nich predstavujú výzvu a nesiahajú po najjednoduchšom možnom riešení. K tomu sa teória o nastavení mysle zaoberá aj rozdielnym prístupom k schopnosti odolávať pokušeniu (napr. k nočnému vyjedaniu chladničky). Ľudia s rastovým nastavením totiž dokážu odolávať dlhšie. Toto zistenie na druhej strane podkopalo teórie, ktoré tvrdili, že sila vôle a schopnosť odolávať pokušeniu funguje ako batéria, ktorú je možné po určitom čase vybiť (napr. keď od rána budete musieť spraviť veľa vecí, ktoré si vyžadujú vašu vôľu, poobede už nebudete mať dosť vôle ísť si zacvičiť). Viac o nastavení mysle si môžete prečítať TU.

SBEN odporúča

  • Vypočujte si rozhovor s Cassom Sunsteinom o aplikácii behaviorálnej ekonómie v politickom prostredí USA.
  • Odporúčame aj podcast Meliny Palmerovej, ktorý sa tentokrát zaoberá tzv. optimistickým kognitívnym skreslením.
  • Ak vás zaujala problematika rastového nastavenia mysle, môžete si prečítať knihu od Carol Dweckovej s názvom Nastavenie mysle.

Autor: Nikola Bernatová 

×
×