Tentokrát Vám poradíme, ako dosiahnuť svoje ciele rýchlejšie a efektívnejšie, pozrieme sa na to, či má zmysel zakazovať plastové tašky v supermarketoch a ako jednoducho zvýšiť pravdepodobnosť, že zaplatíme účty. Chýbať nebude ani odporúčanie na ďalšie čítanie.

Čo je AK/TAK plánovanie?

Každý niekedy v živote zápasil s otázkou, ako dosiahnuť svoje ciele - zdravšie jesť, viac sa hýbať alebo byť produktívnejší. Ak/tak plánovanie je jednou z techník, ktoré Vám môžu pomôcť dosiahnuť cieľ o niečo rýchlejšie, a pritom je nesmierne jednoduchá. 

Najskôr si musíte položiť 2 otázky: 

  1. Kedy alebo v akom kontexte máte problém, urobiť niečo, čo Vás privedie k cieľu? 
  2. Čo je v danom kontexte správne rozhodnutie alebo želané správanie? 

Takto si vytvoríte jednoduchý plán ako napr. "Keď dostanem pri pozeraní filmu chuť na niečo dobré, dám si ovocie." 

Zdá sa Vám to príliš jednoduché na to, aby to fungovalo? 94 nezávislých štúdií potvrdilo, že táto technika ľuďom významne pomohla dosiahnuť ich ciele. Zároveň zistili, že nezáleží na tom, či si v danom momente vybavíte túto stratégiu, pretože keď si ju raz osvojíte, pracuje automaticky vo Vašom podvedomí.

Ak sme Vás stále nepresvedčili, meta-analýzu týchto štúdií nájdete TU alebo si len prečítajte celý článok.

Oplatí sa zakázať plastové tašky? 

Vo viacerých štátoch už sa rozhodli zakázať predaj plastových tašiek v supermarketoch, aby znížili množstvo plastového odpadu. Je to určite chvályhodná snaha, ale ako efektívny tento zákaz naozaj je?

Ukázalo sa, že politici úplne nedomysleli, ako sa budú ľudia správať, keď plastové tašky v supermarketoch nedostanú. Zákazníci nepoužívali plastové tašky len na odnesenie nákupu, ale využívali ich aj na balenie potravín a odhadzovanie odpadkov. Preto sa so zákazom plastových tašiek zvýšil predaj malých plastových sáčkov a vriec na odpad. Zároveň zákazníci začali hľadať iné alternatívy obalov, ako sú napr. papierové vrecká, ktorých používanie má tiež veľký dopad na životné prostredie. 

Celková efektívnosť zákazu na zníženie plastového odpadu bola narušená javom, ktorému sa hovorí "presakovanie." Presakovanie nastáva vtedy, keď regulácia určitého produktu zvýši konzumáciu iných produktov, ktoré regulované nie sú. 

Tvorcovia verejných politík by tam mali pred zavedením zákazov viac myslieť na to, aký môže mať zákaz dopad na správanie ľudí. Malé "postrčenie" k tomu, aby viac ľudí využívalo tašky zo supermarketu aj na iné účely, by mohlo byť v tomto prípade oveľa efektívnejšie na zníženie množstva plastového odpadu. Viec sa môžete dočítať TU.

Ako zvýšiť pravdepodobnosť, že ľudia zaplatia svoje účty

Veľa služieb stále komunikuje so zákazníkmi pomocou listov a rovnakým spôsobom im posiela aj vyúčtovanie. Zistilo sa, že problémom často je, že ľudia si list ani len neotvorili. Môžete sa snažiť napísať veľmi presvedčivý list, ale keď si ho nikto ani neprečíta, nemá to zmysel. Ako je možné vyriešiť tento problém? 

The Behavioral Insight Team sa rozhodol vyskúšať, aký efekt bude mať, keď využijú silu nápadnosti vlastného mena. Priamo na obálku okrem adresy ručne napísali "Emma, toto si naozaj potrebuješ prečítať." Následne jedna polovica ľudí dostala list s týmto nápisom a druhá dostala tradičný list bez nápisu. 

Myslíte, že táto veľmi jednoduchá zmena mala nejaký efekt na to, či ľudia zaplatili účty? Len 25 % ľudí, ktorí dostali tradičný list zaplatilo účty do 29 dní. V prípade ručne napísaného odkazu s menom zaplatilo účty až 59,2 % ľudí! 

SBEN odporúča

Vyšiel nový Behavioral Economics Guide 2019!

Portál www.behavioraleconomics.com vydal nového sprievodcu behaviorálnou ekonómiou za rok 2019, v ktorom sa dočítate o tom, ako incentívy vplývajú na zmenu správania, ako využívať behaviorálnu ekonómiu eticky a veľa ďalších praktických aplikácií. Zároveň v ňom nájdete veľa typov na ďalšie zaujímavé čítanie. Sprievodca je voľne dostupný na stiahnutie.

×
×