Z diskusie o iracionálnych rozhodnutiach

Kde všade vplýva prostredie na naše rozhodnutia, čo najvýraznejšie riadi naše správanie a dá sa iracionalite v rozhodovaní vyhnúť?

20.6.2018 si desiatky nadšencov behaviorálnej ekonómie prišlo na svoje v priestoroch 0100 Campusu. Verejná diskusia o princípoch a chybách v ľudskom rozhodovaní priniesla hneď niekoľko zaujímavých postrehov.  

Podujatie odštartovala interaktívna prednáška predsedu Slovak Behavioral Economics Network-u, Mateja Šuchu. Účastníkom na príkladoch z bežného života predstavil niekoľko základných konštatovaní behaviorálnej ekonómie.

Hovoril napríklad o tom, že ľudia nie sú konzistentní vo svojich rozhodnutiach. V  podobných životných situáciách mnohokrát reagujeme iným rozhodnutím. Príčinou, ktorá výrazne zaváži je podľa behaviorálnej ekonómie naša NEschopnosť dokonale pracovať s relevantnými informáciami.  

Naše správanie v mnohých prípadoch účinnejšie riadia zvyky než motivácia a príkazy či zákazy. Prispôsobenie prostredia tak, aby uľahčilo opakovanie správania, je preto častokrát vhodnou stratégiou na dosiahnutie zmeny.

Diskusie sa okrem Mateja Šuchu zúčastnil aj Martin Jakubek, vysokoškolský pedagóg venujúci sa všeobecnej, aplikovanej a experimentálnej psychológii. Svojím pohľadom na problematiku iracionálnych rozhodnutí z perspektívy psychológie aj filozofie prispel aj novinár Otakar Horák.

Diskutovalo sa aj o využívaní heuristík pri rozhodovaní. Heuristika je mentálna skratka, ktorá nám pomáha rozhodnúť sa rýchlo a bez zbytočného úsilia. Heuristiky majú pre ľudí význam z hľadiska evolučného boja o prežitie. Človek kedysi potreboval veľmi rýchlo reagovať na nebezpečné podnety z jeho prostredia, napríklad pri stretnutí hladného predátora (ide o typické reakcie útok alebo útek). Rýchle spracovanie a vyhodnocovanie podnetov z prostredia bolo a je energeticky nenáročné a v tomto svetle sa javí byť strategicky výhodným.

Zamyslime sa nad našim bežným ránom, od chvíle keď zazvoní budík, až do momentu ked prídeme do práce, do školy, kamkoľvek. Nad čím z toho, čo som medzitým robil, som sa aj naozaj zamýšľal?” doplnil Matej Šucha. Na druhej strane práve heuristiky často stoja v pozadí našej iracionality. Rýchlosť rozhodnutia môže byť na úkor jeho správnosti.

Postavenie iracionality v našom zmýšľaní výstižne zhrnul Otakar Horák, podľa ktorého rovnako racionálne aj iracionálne zložky sú jeho prirodzenou súčasťou. V bežnom živote robíme rozhodnutia rýchlo, za pochodu a s obmedzeným množstvom relevantných informácií. Snažíme sa rozhodovať čo najlepšie najjednoduchším možným spôsobom, v rámci našich prírodou určených obmedzení a prostredia, ktoré nás obklopuje. Jedným z hlavných limitov je práve nedostupnosť všetkých relevantných informácií. Naše rozhodnutia sú preto vo väčšine prípadov tie najlepšie možné, no nie nevyhnutne optimálne. Nedokonalá informovanosť je jedným zo základných kameňov konceptu obmedzenej racionality, s ktorou behaviorálna ekonómia pracuje.

Toto podujatie je jedným z mnohých, cez ktoré vám Slovak Behavioral Economics Network prináša užitočné poznatky z behaviorálnej ekonómie. Diskusia o iracionálnom rozhodovaní nás poučila, že byť ostražitými pri robení dôležitých rozhodnutí sa vypláca.

Viac zo sveta behaviorálnej ekonómie nájdete na našom webe a sociálnych sieťach. Výber toho naj môžete pravidelne a pohodlne dostávať e-mailom. Stačí sa prihlásiť na odber nášho pravidelného newslettera.

Tešíme sa na vás na ďalšom podujatí ! 

×
×